เป้าหมายพัฒนาตัวเองในปี 2013

ปณิธาน 12 ข้อของปีนี้ ยกยอดบางข้อมาจากปีที่แล้วด้วยเพราะทำไม่สำเร็จ

 1. Learn Hadoop MapReduce.
  ปีนี้ขอศึกษา Hadoop และ MapReduce แบบจริงๆ จังๆ ต้อนรับ Big data 🙂
 2. Embrace the uncomfortable.
  ปีที่แล้วลองงดใช้เม้าส์ไป 1 เดือน ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ สามารถพิมพ์งานได้เร็วขึ้นด้วยเพราะไม่ต้องเอื้อมมือไปจับเม้าส์ แต่สำหรับปีนี้มีสิ่งที่อยากทำเพิ่มคือ เลิกใช้ gedit ไปเลย แล้วใช้ vim แทน!
 3. Publish at least one paper in an international conference.
  ขออย่างน้อยสัก 1 งานตีพิมพ์ เพื่อยังคงสถานะใน Academia ไว้
 4. Learn more mathematics.
  เพื่ออนาคตที่อยากจะเป็น Data scientist ที่ดีให้ได้ เรื่องที่จำเป็นต้องเรียนให้ถึงแก่นคือ Probability และ Statistics
 5. Learn more theory.
  ปีนี้จะเน้นทางด้าน Algorithms and data structures
 6. Learn a new programming language.
  ปีที่แล้วเรียนภาษา Python ไป ปีนี้ขอ Ruby on Rails
 7. Complete a personal project.
  ผลต่อเนื่องมาจากข้อ 6 แน่นอนว่าคงใช้ Ruby on Rails พัฒนา
 8. Go analog.
  จะปั่นจักรยานให้มากขึ้น และจะลองทำกับข้าวอย่างน้อยสัก 1 อย่าง 🙂
 9. Stay healthy.
  เพราะโปรแกรมเมอร์ต้องมี Six Pack
 10. Read at least one fiction or autobiography book.
  ปีนี้จะอ่าน Obama: From Promise to Power ฉบับแปลไทยให้จบ! (น่าจะถือว่าเป็น autobiography?)
 11. Learn new software or tool.
  คงจะเกี่ยวกับ Data visualization ที่เล็งไว้คือ Tableau กับ D3
 12. Automate.
  จะพยายามใช้ cron ให้เป็นจริงๆ แล้วก็จะใช้ shell scripts ทำสิ่งต่างๆ ที่เราทำบ่อยๆ แทนเรา แล้วก็จะใช้ช่วยในการเขียนบทความต่างๆ

ซึ่งต้องขอบคุณท่าน อ. Matt Might อีกครั้งที่เป็นแรงบันดาลใจเสมอมา Orz

Author: zkan

Soon to be a newbie data scientist. I ♥ machine learning, computer vision, robotics, image processing, data visualization, and data analytics.

4 thoughts on “เป้าหมายพัฒนาตัวเองในปี 2013”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *