เป้าหมายพัฒนาตัวเองในปี 2014

ปณิธานของปีนี้ เอา 5 ข้อพอ (น้อยหน่อยเพราะตั้งใจจะทำให้ครบจริงๆ)

 1. Learn to be Data Scientist.
  จะเรียน Data Science & Big Data track ให้ครบทุกคอร์ส 🙂
 2. Learn Ruby more.
  จะลงมือทำ ลองพัฒนา Web app ขึ้นมาจริงๆ จังๆ เพราะตอนนี้รู้สึกว่ายังเขียนได้ไม่คล่องเท่ากับ PHP และ Python
 3. Stay healthy.
  จะปั่นจักรยานให้ครบ 5,000 km
 4. Read at least two text books.
  ต้องอ่าน Doing Data Science กับ Agile Data Science ให้จบให้ได้
 5. Give at least 5 public talks.
  ความรู้อยู่กับตัวเองคนเดียวไม่มีประโยชน์ ต้องเผยแพร่ให้คนอื่นได้รับรู้ ในปณิธานข้อนี้จะเป็นการฝึกพูดไปด้วยในตัว ขอยึดบทความของ Hilary Mason เป็นแรงบันดาลใจในการฝึกฝน Speaking: Spend at least 1/3 of the time practicing the talk

Author: zkan

Soon to be a newbie data scientist. I ♥ machine learning, computer vision, robotics, image processing, data visualization, and data analytics.

1 thought on “เป้าหมายพัฒนาตัวเองในปี 2014”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *