บางส่วนของบทสัมภาษณ์ Justin Moore หนึ่งในทีม Data Science ที่ Facebook

ตัดมาจากบทความของ VentureBeat ที่เค้าได้ไปสัมภาษณ์ Justin Moore (Data Science Manager ในทีม Places ที่ Facebook) และได้ถามว่า ที่ Facebook คุณจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถอะไรบ้างที่จะเป็น Data Scientist ได้ ลองไปดูคำตอบกัน

Eric Blattberg: What skills do you need to be a data scientist at Facebook?

Justin Moore: You need to have really strong math skills, the ability to pick up statistics, and whatever else you need to be a strong software engineer. It’s the same interview process: You’re basically a software engineer, which we have a very high bar for here. You also need to have a product sense: You need to be someone who can not only just write algorithms, you need to know why, to figure out when somebody says that something is a problem, to say, ‘This is what I think we should do from an algorithmic perspective to solve that problem.’

ผมใช้สีแดงเพื่อเน้นประโยคที่เป็นการตอกย้ำว่าความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และความสามารถในการเอาความรู้ทางด้านสถิติมาใช้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากถึงมากที่สุดในการทำงานด้านนี้

อ่านบทสัมภาษณ์นี้จบค่อยมีแรงกระตุ้นให้ขยันขึ้นอีกระดับหนึ่งหน่อย ความรู้ด้าน Math & Statistics ของเรายังอ่อนด้อยนัก..

 

Author: zkan

Soon to be a newbie data scientist. I ♥ machine learning, computer vision, robotics, image processing, data visualization, and data analytics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *