บ้านพักที่วังน้ำเขียว

เป็นบ้านพักที่พ่อกับแม่สร้างไว้ อีกหน่อยคงจะมาอยู่แบบถาวร อากาศที่นั่นดีมาก เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างยิ่ง เลยเอารูปมาอวดสักหน่อย มีอยู่ 3 รูป ถ่ายไว้เมื่อปีที่แล้วครับ (กล้องมือถือ)

รูปนี้เป็นตัวบ้านพักส่วนตัวครับ มี 2 ชั้น สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง

บ้านพักส่วนตัว

ส่วนรูปต่อไปเป็นรูปบ้านพักเล็กๆ ที่ญาติฝั่งแม่มาสร้างไว้ ทำด้วยไม้สักทั้งหลังเช่นกัน

บ้านพักญาติ

อยู่แถวไหน..? อยู่ติดกับทางขึ้นทุ่งกระทิงเลย เดินประมาณ 10-20 ก้าว ก็จะถึงป้ายนี้ 🙂

ป้ายทุ่งกระทิง

ปัจจุบันน่าจะทำสวน ปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ มีบ่อปลา มีร้านกาแฟอยู่ข้างหน้า และเปิดให้แขกเข้าพักเป็นบางช่วงแล้วแต่อารมณ์ ฮะๆ ยังไม่เปิดเป็นทางการ ไว้ทำรายงานส่งอาจารย์เสร็จเมื่อไหร่ จะไปเที่ยวและถ่ายรูปมาลงอีกนะครับ

GNU Aspell

Aspell is a "Free" and "Open Source" spell checker I'd recommend for those who are using LaTeX.

It goes through your text file and suggests possible replacements for a misspelled word. What you have to do is just decide whether that word shoud be replaced or not. You can simply use only this command:

aspell -c <file>

The option -c means to check a file and <file> is any text file except MS Word. There is a version for Windows as well.

How to Move a SVN Repository

It never hurts us if we have backup in our hand!

This blog reminds me about how to move a svn repository to another server. I always google it when I want to do this; so, making a note here is helpful for me. Just follow these step below:

Step 1:

Create a svn dump file with this backup script:

svnadmin dump /path/to/repository > repo_name.svn_dump

It'll contain all of the revisions you made; so, its size is probably quite large.

Step 2:

Transfer the file to another server and then create a new empty repository in that server by:

svnadmin create /path/to/repository

Step 3:

Import the dump file into this new one:

svnadmin load /path/to/repository < repo_name.svn_dump

That's all we need to do!

What if someone's committing a new version on the old server? We can easily solve this by creating an incremental dump file for the particular revision and import it using this command:

svnadmin dump --incremental -r <# of revision> /path/to/repository > rev<# of revision>.svn_dump

Then import into the new server using this command:

svnadmin load /path/to/repository < rev<# of revision>.svn_dump

By the way, if you have many users using the same svn repository, don't forget to tell them that you've already changed the location. To change the working directory, we can use this command:

svn switch --relocate <old working directory> <new working directory>

Hope this helps! 🙂

List of conferences to go

I put the list of conferences related to my research (mostly in computer vision) here. Hopefully, I can get accepted from one of them.

 1. CVPR (IEEE Conf on Comp Vision and Pattern Recognition)
 2. ICCV (Intl Conf on Computer Vision)
 3. ICML (Intl Conf on Machine Learning)
 4. IPCV (Intl Conf on Image Processing, Computer Vision, and Pattern Recognition)
 5. ICPR (Intl Conf on Pattern Recognition)
 6. ECML (European Conf on Machine Learning)
 7. ICIP (Intl Conf on Image Processing)
 8. ECCV (European Conference on Computer Vision)
 9. ACCV (Asian Conference on Computer Vision)
 10. ACIVS (Intl Conference on Advanced Concepts For Intelligent Vision Systems)

Order by their rankings according to Computer Science Conference Ranking. This might not be updated, but I believe it won't change too much though.

I also include some conferences which are not in that ranking, but interesting to go.

 • ICVS (International Conference on Computer Vision Systems)
 • VISAPP (International Conference on Computer Vision Theory and Applications)