รีวีว CKAN แบบคร่าวๆ

CKAN เป็น open source data portal platform ตัวหนึ่งที่ดูจะเป็นตัวที่มีชื่อเสียงที่สุดในด้านระบบที่เน้นเรื่อง open data ถ้าบอกว่า WordPress นั้นเป็น content management system (CMS) สำหรับ CKAN คงเป็น data management system (DMS) ก็คงจะไม่ผิดอะไร

Continue reading "รีวีว CKAN แบบคร่าวๆ"