วิธีแก้ The following signatures were invalid: BADSIG บน Ubuntu

เจอ error ตอนสั่งอัพเดท Ubuntu ตามนี้

W: A error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://packages.ros.org precise Release: The following signatures were invalid: BADSIG 5523BAEEB01FA116 ROS Builder <[email protected]>

W: A error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://extras.ubuntu.com precise Release: The following signatures were invalid: BADSIG 16126D3A3E5C1192 Ubuntu Extras Archive Automatic Signing Key <[email protected]>

W: GPG error: http://ppa.launchpad.net precise Release: The following signatures were invalid: BADSIG 8CD60EC948894010 Launchpad PPA for Scopes Packagers
W: GPG error: http://deb.opera.com stable Release: The following signatures were invalid: BADSIG AAFF4A5B336064B5 Opera Software Archive Automatic Signing Key 2012 <[email protected]>
W: Failed to fetch http://packages.ros.org/ros/ubuntu/dists/precise/Release

W: Failed to fetch http://extras.ubuntu.com/ubuntu/dists/precise/Release

W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

 

วิธีแก้ (น่าจะใช้กับ Ubuntu เวอร์ชั่นไหนก็ได้)

$ sudo apt-get clean
$ cd /var/lib/apt
$ sudo mv lists lists.old
$ sudo mkdir -p lists/partial
$ sudo apt-get clean
$ sudo apt-get update

และแล้ว error ก็หายไป เย้~

ขอขอบคุณ บล็อกของ Luigi R. Viggiano ไว้ ณ ที่นี้ครับ 🙂