ตัวอย่างการใช้ OpenCV เพื่อหา Homography

ผมไม่ขอกล่าวถึงว่า Homography คืออะไรนะครับ จะกล่าวถึงแค่ตัวอย่างการคำนวณหา Homography โดยใช้ OpenCV ในบล็อกนี้ ซึ่งค่อนข้างง่ายครับ เพราะ OpenCV นั้นมีฟังก์ชั่น cvFindHomography อยู่แล้ว งานของเราก็แค่ใส่ข้อมูลตามที่ฟังก์ชั่นนี้ต้องการ ซึ่งอย่างน้อยเราต้องให้ตัวแปรตามข้างล่างนี้กับฟังก์ชั่น

  1. จุดบนระนาบต้นฉบับ (srcPoints) อย่างน้อย 2 จุดขึ้นไป จำนวนจุดนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละงานนะครับ
  2. จุดบนระนาบปลายทาง (destPoints) ซึ่งจำนวนจุดก็เท่ากับที่กำหนดไว้บนระนาบเริ่มต้น
  3. Homography เมทริกซ์ ขนาด 3x3 (เริ่มแรกก็คือเมทริกซ์ว่างๆ นั่นแหละ)

จริงๆ เราสามารถใส่ option เพิ่มได้ ไว้ไปลองกันเองนะครับ 🙂

Continue reading "ตัวอย่างการใช้ OpenCV เพื่อหา Homography"