เก็บโน้ต TomBoy ของคุณให้ sync กับเครื่องอื่น โดยใช้ Dropbox

เรื่องของเรื่องก็คือ ผมอยากจะเปลี่ยนไปใช้ Ubuntu เต็มตัว และใช้ Windows เฉพาะเล่นเกม (DotA) และเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือผมเก็บโน้ตของผมไว้ใน MS OneNote และ sync กันระหว่างเครื่องโดยใช้ LiveMesh ซึ่งถ้าผมเปลี่ยนไปใช้ Ubuntu ผมก็ต้องการ feature แบบนี้เช่นกัน

วันนี้ผมได้วิธีง่ายๆ มาและอยากแบ่งปันก็คือใช้ Tomboy Notes และ Dropbox นั่นเอง ถึงแม้ว่า Tomboy จะดีไม่เท่า OneNote ก็ตาม แต่ผมก็ยังคงไม่มีปัญหา เพราะเดิมที ไม่ได้ใช้ความสามารถของ OneNote มากสักเท่าไหร่

วิธีทำให้โน้ตของเรา sync กับ Dropbox ก็ให้ไปที่ Tomboy แล้ว Edit -> Preferences -> Synchronization และ ใช้ Service เป็น Local Folder จากนั้นก็เซต Folder Path ให้อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ของ Dropbox และตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่เราต้องการ เช่น ~/Dropbox/Tomboy หลังจากนั้น เราก็เขียนโน้ตตามปรกติ ถ้าเราต้องการให้ sync กัน ให้เลือกที่ Tools -> Synchronize Notes

เป็นอันเสร็จสิ้น 🙂

credit: http://www.starryhope.com/linux/2009/synchronize-tomboy-notes-with-dropbox/