Barcamp Bangkok: OpenData "เปิดข้อมูลรัฐสู่สาธารณะเพื่อทุกคน"

มีโอกาสไปงาน Barcamp Bangkok: OpenData มาเมื่อวันที่ 5 มี.ค.​ ที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้เป็นวัน International Open Data Day ด้วยนะ ที่เมืองไทยเราจัดมาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ครั้งนี้มาแบบพิเศษหน่อยคือจัดร่วมกับ Barcamp Bangkok โดยตอนเช้าจะเป็นช่วงเสวนา "การเปิดเผยข้อมูล: พลังขับเคลื่อนรัฐบาลโปร่งใส" มีคอนเซ็ปหล่อๆ ว่า Data for All แปลเป็นไทยงามๆ คือ "เปิดข้อมูลรัฐสู่สาธารณะเพื่อทุกคน"

Barcamp Opendata Backdrop

Continue reading "Barcamp Bangkok: OpenData "เปิดข้อมูลรัฐสู่สาธารณะเพื่อทุกคน""