Creating an OpenCV application with Eclipse on Windows

เนื่องจากว่าผมใช้ระบบ Windows เป็นหลัก แต่งานวิจัยผมพัฒนาบน Ubuntu ซึ่งยังยอมรับว่าไม่สามารถใช้ Ubuntu เพียวๆ ได้ เป็นเหตุทำให้งานวิจัยค่อนข้างล่าช้าไปพอสมควร ผมจึงคิดว่าจะมาเขียนโปรแกรมบน Windows แทน และวันนี้ได้ลองผิดลองถูกที่จะใช้ OpenCV กับ Eclipse อยู่นานมาก ขอจดขั้นตอนเก็บไว้หน่อยละกัน

โปรแกรมที่จำเป็นต้องติดตั้ง

  1. MinGW: เป็นชุดคำสั่งรวมพวกไลบรารี่ของภาษา Programming ซึ่งในที่นี้โปรแกรมที่จะติดตั้งก็คือ C/C++ compiler
  2. Eclipse CDT: ดั้งเดิมเป็น IDE สำหรับภาษา Java แต่ตัวนี้ได้ติดตั้งโปรแกรมเสริมให้รองรับการพัฒนาภาษา C/C++
  3. OpenCV for Windows: และแน่นอนที่ขาดไม่ได้ นั่นก็คือ OpenCV ซึ่งเป็นชุดคำสั่งรวมพวกไลบรารี่ของการพัฒนาโปรแกรมทาง Computer Vision หรือ Image Processing

Continue reading "Creating an OpenCV application with Eclipse on Windows"