เขียน PCA บน MATLAB

บล็อกนี้จะมานำเสนอการทำ Principal Components Analysis (PCA) บน MATLAB กันเองนะครับ ผมไม่อธิบายนะครับว่า PCA คืออะไร ใครอยากรู้มากขึ้นเกี่ยวกับ PCA แนะนำให้ไปอ่านที่วิกิ หรือที่บล็อกของ อ.ปืน นะครับ เราลองมาดูกันว่าเราสามารถเขียน PCA ได้เองอย่างไรบน MATLAB

Continue reading "เขียน PCA บน MATLAB"

การวัดประสิทธิภาพของโมเดล (Two-class prediction)

การที่เราสร้างโมเดลๆ หนึ่งขึ้นมาทำนายผลนั้น เราจะต้องมีการวัดประสิทธิภาพของโมเดลนั้นด้วย เรื่องการวัดผลนี้ค่อนข้างสำคัญมาก ในงานวิจัยที่เราจะต้องนำเสนอสิ่งที่เราคิดค้นออกมาว่าดีแค่ไหน ในบล็อกนี้จะขอพูดถึงการวัดผลโดยใช้ปัญหาที่เรียกว่า two-class prediction (binary classification) ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพที่งานวิจัยส่วนใหญ่นิยมใช้กัน

ในปัญหานี้เราจะบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้ว่าเป็นคลาส Positive หรือ Negative ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สามารถมีได้ 4 แบบ คือ

 1. True Positive (TP) หมายความว่า เราได้ผลลัพธ์จากการทำนายคือ p และค่าจริงๆ ก็คือ p ด้วย
 2. False Positive (FP) หมายความว่า เราได้ผลลัพธ์จากการทำนายคือ p แต่ว่าค่าจริงๆ แล้วคือ n
 3. True Negative (TN) หมายความว่า เราได้ผลลัพธ์จากการทำนายคือ n และค่าจริงๆ ก็คือ n ด้วย
 4. False Negative (FN) หมายความว่า เราได้ผลลัพธ์จากการทำนายคือ n แต่ว่าค่าจริงๆ แล้วคือ p

จะเห็นได้ว่า TN จะกลับกันกับ TP และ FN จะกลับกันกับ FP ตามลำดับ

หลายๆ คนจะค่อนข้างสับสนเวลาที่คำนวณค่าจริงๆ ก็จะอธิบายจากความเข้าใจของผมนะครับ และคิดว่าน่าจะเข้าใจง่ายที่สุดแล้ว (เครดิต: @b39ppr) ยกตัวอย่าง เช่น เวลาที่เราต้องการจะทำนายว่า พฤติกรรมของคนๆ นี้ผิดปกติหรือไม่? หรืออีกนัยหนึ่งคือ เราต้องการที่จะตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติของคนๆ หนึ่ง

ในที่นี้จะได้ว่า พฤติกรรมที่ผิดปกติคือคลาส Positive ส่วนพฤติกรรมปกติคือคลาส Negative จะได้ว่า

 • TP คือ ระบบเราตรวจจับได้ว่าคนๆ นี้ผิดปกติ และ คนๆ นี้ได้มีพฤติกรรมผิดปกติจริงๆ
 • FP คือ ระบบเราตรวจจับได้ว่าคนๆ นี้ผิดปกติ แต่ว่า จริงๆ แล้ว เค้าไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
 • TN คือ ระบบเราไม่ได้ตรวจจับอะไรเลย และ คนๆ นี้ก็ไม่ได้ทำผิด
 • FN คือ ระบบเราไม่ได้ตรวจจับอะไรเลย แต่ว่า คนๆ นี้ จริงๆ แล้วเค้ามีพฤติกรรมที่ผิดปกติ!

พอนึกออกรึเปล่าครับ? ผมจะขอยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่าง เช่น เราเขียนโมเดลระบบตรวจจับสแปมเมล ถ้าเจอสแปมเมลให้ลบทิ้งเลย (ระบบออกแนวโหดหน่อย)

ในที่นี้จะได้ว่า เมลที่เป็นสแปมคือคลาส Positive ส่วนเมลปกติคือคลาส Negative

 • TP คือ ระบบทำนายว่าเมลนี้เป็นสแปม และ มันก็เป็นสแปมจริงๆ
 • FP คือ ระบบทำนายว่าเมลนี้เป็นสแปม แต่ว่า จริงๆ แล้วเมลนี้เป็นเมลปกติ เช่น ข่าวสารทั่วไป เมลเกี่ยวกับงานต่างๆ
 • TN คือ ระบบทำนายว่าเมลนี้เป็นเมลปกติ และ เมลนี้ก็ปกติจริงๆ
 • FN คือ ระบบทำนายว่าเมลนี้เป็นเมลปกติ แต่ว่า จริงๆ แล้วมันเป็นสแปม!

ค่าที่ได้จาก 2 ตัวอย่างข้างต้นนี้ สามารถช่วยให้เราวิเคราะห์และนำไปพัฒนาโมเดลให้ดียิ่งขึ้นได้อีก จากตัวอย่างแรกจะเห็นได้ว่าค่า FN นั้นสำคัญมาก ถ้าค่า FN เราสูงไปแสดงว่า เราตรวจจับคนร้ายไม่ได้เลย และจากตัวอย่างที่สองจะเห็นได้ว่าค่า FP นั้นสำคัญ เนื่องจากเป็นระบบแนวโหดที่เวลาเจอสแปมแล้วจะลบทิ้งเลย ดังนั้นถ้าค่า FP สูง ระบบเราก็อาจจะลบเมลสำคัญๆ ของเราทิ้งไปนั่นเอง

มีสรุปเพิ่มเติมจากคุณ pat หรือคุณ @b39ppr นั่นเอง ดังนี้ครับ (มีคำถามให้คิดเล่นตอนท้าย)

การอ่าน (T,F)(P,N) แบบไม่งง

 • ดูตัวหลังก่อน ว่า P หรือ N
  ถ้า P คือ model ของเรา predict ว่ามันเป็น positive (เป็นคนร้าย, เป็น spam)
 • ต่อไปดูตัวหน้า ว่า T หรือ F
  ถ้า T คือ ที่ model ของเรา predict ไปนั้น ถูกต้องแล้ว ถ้า F คือ predict ผิด

ตัวอย่าง: ระบบตรวจหา spam mail

 1. ตรวจหาอะไรก็ให้สิ่งนั้นเป็น positive
  จะตรวจหา spam เมื่อคิดว่าเจอ spam ก็คือเจอกรณี positive
 2. จะคำนวณ FP ทำอย่างไร?
  ตอบ สำหรับ FP นั้น
  2.1 ตัวหลังเป็น P ให้นับจำนวน mail ที่เรา predict ว่าเป็น “positive” (เป็น spam)
  2.2 ตัวหน้าเป็น F ให้ดูว่าที่ predict ว่าเป็น spam ไปนั้น มีอันไหน “ผิด” บ้าง

เอ้า ลองคิดกันหน่อย:
มี email ใหม่ ส่งมาหาเราทั้งหมด 10 ฉบับ เข้ามาใน inbox 8 ส่วนอีก 2 เข้าไปอยู่ในกล่อง junk mail 8 mail ใน inbox นั้นมาจากคนรู้จักซะ 5 ที่เหลือเป็นเมล์ขายของ ไม่อยากได้ ส่วนในกล่อง junk mail ดันมีเมล์สำคัญจากเพื่อนอยู่ 1 ฉบับ ลองบอกค่า TP, FP, TN, FN ของระบบกรอง spam ตัวนี้มาหน่อย

หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ 🙂

ข้อมูลเพิ่มเติม: Receiver Operating Characteristic (ROC)