Data Engineer Cafe: Data Engineering Center of Excellence ของคนไทย เพื่อคนไทย

Data Engineer Cafe

ตอนนี้ผมพยายามอยากจะสร้าง community ของชาว data engineer ในเมืองไทย เป้าหมายคืออยากจะเป็น center of excellence ที่ใครก็ตามอยากทำงานในสายงานนี้ หรือมีความสนใจจะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ก็จะสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระเสรีภาพเลย

ใครที่แวะผ่านเข้ามาก็สามารถเข้าไปร่วมวงคุยกันได้นะครับ ยินดีต้อนรับทุกๆ คนเลย 😊

👉🏻 https://discuss.dataengineercafe.io/

ปล. จริงๆ ไม่แค่เฉพาะสายงาน data engineer นะครับ สายงานอื่นก็สามารถเข้ามาร่วมวงกันได้นะ 😘

Author: zkan

Soon to be a newbie data scientist. I ♥ machine learning, computer vision, robotics, image processing, data visualization, and data analytics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *